ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259
ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259

Działanie 1.5.2 projekt pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytachMiBM sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach”

Cele projektu:

Celem projektu jest wyeliminowanie istniejących technologicznych przeszkód, poprzez wdrożenie nowej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach, trudnych, skomplikowanych, składających się z wielu detali, wymagających wykonania ich w sposób bardzo precyzyjny i trwały w krótkim czasie.
Maszyny wykonywane będą z dużą dokładnością, co ma istotny wpływ m. in. na ich żywotność, stabilność pracy, czy na precyzję wykonywanej z ich użyciem produkcji.

Technologia opracowana przez MiBM umożliwi:

-wykonywanie detali maszyn specjalnego przeznaczenia z dokładnością 0,05 mm (przy dużych gabarytach powyżej 1000 mm), a nawet do 0,02 mm w pozostałych przypadkach. Tym samym znaczącej poprawie ulegnie dokładność obrabianych detali, gdyż w dotychczas znanej konwencjonalnej technologii wykonywania maszyn specjalnego przeznaczenia dokładności wykonania detali są rzędu od 1 mm do nawet kilku mm,

-znaczne skrócenie czasu trwania procesu technologicznego - w przypadku konieczności obrobienia detali o dużych gabarytach, ważących niejednokrotnie po kilka ton oszczędność czasu może wynieść co najmniej 70%. Czas potrzebny na wykonanie maszyny specjalnego przeznaczenia w konwencjonalnej technologii skróci się przykładowo z 6 miesięcy do ok. 8-9 tygodni w nowej technologii, a nawet może być krótszy,

-wykonywanie obrabianych powierzchni w wysokiej jakości. Dzięki wdrożeniu nowej technologii powierzchnie obrobionych detali będą jednorodne, bez śladów np. spawów, czy też innych operacji wykonywanych w toku obrabiania detalu, co będzie miało istotny wpływ na serwisowanie maszyn (mniejsza awaryjność, rzadsze przestoje produkcyjne, mniej odpadów produkcyjnych, itp.),

-zastosowanie elementów stanowiących autorskie rozwiązanie MiBM.

 

Planowane efekty:

Zaplanowano osiągnięcie następujących wartości docelowych wskaźników produktu:

1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1szt.;

2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje-1szt.;

3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)-7105515,05zł;

4.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku-1szt.;

5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy-1szt.;

6.Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw–1 szt.;

7.Liczba zakupionych środków trwałych-10szt.;

8.Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych-1szt.

 

Cele projektu na poziomie rezultatu:

1.Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach–2,00 EPC;

2.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych–1szt.;

3.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych–1szt.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 10 274 075,30 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7 041 245,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 3 168 560,25 PLN
Załączniki: