1. image/svg+xml Budowa maszyn
  2. image/svg+xml Laboratorium pomiarowe
  3. image/svg+xml Park maszynowy
  4. image/svg+xml Serwis i diagnostyka

Laboratorium pomiarowe

  1. Oferta
  2. Budowa maszyn
  3. Laboratorium pomiarowe

Nasze laboratorium kontrolno-pomiarowe wyposażone jest w stacjonarną maszynę pomiarową Axiom too 600 manual.

Ta współrzędnościowa maszyna pomiarowa wykorzystywana jest do kontroli jakości produkowanych przez nas elementów, co zapewnia zgodność detalu z założeniami konstruktorów.

Axiom too 600 manual
Model Oś X Oś Y Oś Z Dokładność
Axiom too 600 manual 640mm 600mm 500mm 2,4+0,4/100[µm]

Dysponujemy mobilnym ramieniem pomiarowym CimCore, które pozwala nam wykonywać pomiary techniką współrzędnościową u klienta.

CimCore 7520
Model Zakres Powtarzalność punktu pomiaru Powtarzalność niepewności pomiaru
CimCore 7520 2m 0,016mm 0,023mm
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej