ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259
ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259

Działanie 1.2 projekt pt.: Opracowanie i wdrożenie przez MiBM nowej technologii oraz prototypu testera funkcjonalnego zespołu wrzeciona
MiBM sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie przez MiBM nowej technologii oraz prototypu testera funkcjonalnego zespołu wrzeciona”

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie istniejących technologicznych przeszkód, poprzez opracowanie i wdrożenie nowej technologii umożliwiającej budowę urządzenia w postaci testera funkcjonalnego zespołu wrzeciona.

Główne problemy dotychczas znanych rozwiązań niezbędne do wyeliminowania w nowej technologii:

-uszkadzanie łożysk;

-brak możliwości przeprowadzenia właściwej diagnozy przyczyny uszkodzenia wrzeciona;

-zbyt mała ilość danych z etapu montażu umożliwiających właściwe zdiagnozowanie przyczyn występujących problemów z użytkowaniem wrzecion.

 

Opracowany plan prac B+R ma na celu wyeliminowanie ww. problemów oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązania technologicznego, które umożliwi:

-sprostanie wymaganiom rynku co do okresu gwarancyjnego stosowanego przez producentów obrabiarek dla wrzecion, dzięki czemu możliwe będzie wydłużenie go nawet do 36 miesięcy. Aby możliwe było sprostanie przez producentów obrabiarek tym wymaganiom konieczne jest coraz dokładniejsze sprawdzanie, oraz testowanie wrzecion przed ich zamontowaniem w maszynach. Udzielając klientowi tak długiej gwarancji producenci zmuszeni będą przeprowadzać bardzo dokładne testy wrzecion, co przy aktualnie dostępnych technologiach na rynku jest prawie niemożliwe;

-skrócenie czasu montażu, oraz wyeliminowanie konieczności docierania wrzeciona na obrabiarce;

-zmniejszenie kosztów związanych z końcowym etapem instalacji wrzeciona w maszynie.
Planowane efekty:

Zaplanowano osiągnięcie następujących wartości docelowych wskaźników produktu:

1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.

2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.

3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 430402,06zł

4.Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 1 szt.

5.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R: 1 szt.

6.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1 szt.

 

Cele projektu na poziomie rezultatu:

  1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach–1 EPC
  2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych–1szt
  3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych–1szt
  4. Liczba wdrożonych wyników prac B+R-1 szt.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 181 650,00PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 012 600,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 751 247,94 PLN

Załączniki: